فرم اختصاصی واریز وجه به حساب رسمی شرکت حامی ارتباط گستر پایتخت

این درگاه اختصاصا برای واریز وجه به حساب رسمی شرکت می باشد.
حتما قبل از واریز هر گونه وجه از کارشناس فروش خود تایید مبلغ و فاکتور را دریافت نمائید.
در صورت اشتباه، وجوه واریزی در این درگاه پس از ۵ روز کاری به حساب مبدا باز گردانده خواهد شد.
مسئولیت هرگونه واریز اشتباه به عهده واریز کننده خواهد بود.

نام و نام خانوادگی *
ایمیل *
شماره همراه *
مبلغ (ریال)
محدودیت پرداخت تا سقف ۵۰۰میلیون ریال میباشد.
*
شماره خرید *