در صورتی که گوشی شما توسط شرکت دیگری گارانتی شده است کد فعالسازی خود را از شرکت مربوطه دریافت نمائید.
فقط کدهای فعالسازی گارانتی حامیران همراه پس از پر کردن فرم زیر ارسال می شوند.

    شماره تلفن همراه(الزامی)

    کد ملی (الزامی)

    شناسه اول گوشی تلفن همراه(الزامی)

    شناسه دوم گوشی تلفن همراه (در صورت تک سیم بودن خالی بگذارید)