در صورتی که گوشی شما توسط شرکت دیگری گارانتی شده است کد فعالسازی خود را از شرکت مربوطه دریافت نمائید.

اگر شناسه گوشی خود را در فرم زیر وارد کردید و خطا دریافت کردید
لطفا فرم دوم در همین صفحه را تکمیل نمایید.

در فرم زیر IMEI اول و دوم گوشی خود را وارد کنید و در صورت درست بودن آن مشخصات به شما نمایش داده می شود پس از آن در کادر باز شده شماره خود را وارد کنید تا کد فعال سازی برای شما پیامک شود. کمی در دریافت کد شکیبا باشید.

فقط در صورتی که در فرم فوق شناسه ۱ و ۲ گوشی را وارد کردید و مشخصات گارانتی را مشاهده نکردید فرم زیر را تکمیل نمائید. در غیر این صورت کد تا دقایقی دیگر برای شماره ای که وارد کردید پیامک می شود.

  • توضیحات
  • فرم درخواست مجدد کد فعالسازی

فقط در صورتی که در فرم فوق شناسه ۱ و ۲ گوشی را وارد کردید و مشخصات گارانتی را مشاهده نکردید فرم تب کنار  را تکمیل نمائید.
در غیر این صورت کد تا دقایقی دیگر برای شماره ای که وارد کردید پیامک می شود.

    شماره تلفن همراه(الزامی)

    کد ملی (الزامی)

    شناسه اول گوشی تلفن همراه(الزامی)

    شناسه دوم گوشی تلفن همراه (در صورت تک سیم بودن خالی بگذارید)